Atık Isı Sistemleri

Ekonomizer

VAT ENERJİ, performans garantili yapmış olduğu ekonomizer sistemleri ile birçok işletmeye enerji tasarrufu sağlatmıştır.

Ekonomizer sistemleri atmosfere atılan baca gazındaki atık enerjiden faydalanarak sıcak su elde edilen ısı değiştiricilerdir. Baca gazındaki duyulur ısının ve gizli ısının (yoğuşma) kullanılabileceği ekonomizler, işletmenin ihtiyaç duyduğu dizayn kriterlerine göre üretilmektedir. Ekonomizer sistemlerinde, baca gazı sıcaklığının her 20°C düşürülmesi ile yaklaşık %1 yakıt tasarrufu sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Image
Kısa

Sürede tasarruf

VAT ENERJİ, ekonomizerleri, tesis yerleşim ve işletim şartlarına uygun olarak projelendirerek, montajını profesyonel ekipleri ile gerçekleştirmekte ve taahhüt edilen tasarruf şartlarında çalışmasını sağlamaktadır. Ekonomizerler ile kazan besi suyu ön ısıtması, kullanım suyu ısıtması, proses sularının ısıtılması gerçekleştirilebilir. Ekonomizer sistemleri endüstriyel tesislerde kısa geri dönüş süreleri ile en uygun enerji tasarruf uygulamalarından biri olmaktadır.

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

Reküperatör

VAT ENERJİ üretimini gerçekleştirdiği reküperatör sistemleri ile yakma havası ön ısıtma, ortam ısıtma gibi tesislerin çeşitli ısınma ihtiyaçları karşılanmakta ve enerji tüketimleri minimize edilmektedir.

Reküperatör sistemleri, fırın sistemlerinde, kazan sistemlerinde ve çeşitli proseslerde ortaya çıkan yüksek sıcaklıktaki atık baca gazının enerjisinden faydalanarak, sıcak hava üreten ısı değiştiricilerdir. Ekonomizerlere göre aynı ısı kapasitesinde daha büyük yüzey alanına ve boyutlara sahiptirler. Kanatlı borulu ve düz borulu olarak imal edilebilirler. Keşif, projelendirme, tasarruf taahhüdü ve uygulama aşamasında işletmelere anahtar teslim çözüm sunan VAT ENERJİ, birçok işletmeye reküperatör projesi uygulaması yapmıştır.

Image
Isı

Çözümleri

Atık Isı Kazanı

VAT ENERJİ ile atık ısınızı enerjiye dönüştürüyoruz

Atık ısı kazanları, kojenerasyon sistemleri, gaz motorları ya da yüksek baca sıcaklığına ve debisine sahip proses ekipmanlarının atık ısısından faydalanarak, buhar, kızgın yağ, ya da kızgın su elde edilmesi için kullanılan sistemlerdir. VAT ENERJİ bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok atık ısı uygulaması ile işletmelere ciddi oranda enerji tasarrufu sağlatmayı başarmıştır. Atık ısı kazanları sağladıkları enerji tasarrufu ve baca gazındaki sıcaklık düşüşü ile çevreye duyarlı sistemlerdir.

Image
%20

Tasarruf

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

Flash Buhar Sistemleri

VAT ENERJİ, flash buhar miktarının hesabı, uygun flash buhar sisteminin dizaynı, imalatı ve uygulaması ile müşterilerine anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Buhar kullanan tesislerde, kazan dairesine geri dönen yüksek basınç ve sıcaklıktaki kondensin enerjisinin bir kısmı entalpi kaybı sebebi ile flaş buhar olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu flash buhar, atmosfere açık kondens tanklarından dışarı atılmakta dolayısı ile enerji, su ve kimyasal madde kaybına sebep olmaktadır. Bu kayıp, üretilen buhar miktarının %3-20’sine kadar ulaşabilmektedir. Flash buhar sistemleri, bu kayıpların önüne geçen ve dışarı atılan buharın geri kazanılmasını sağlayan sistemlerdir. Elde edilen flash buhar degazörde, sıcak su ya da sıcak hava elde edilmesinde kullanılabilir.

Image
%20

Kazanç

Kompresör Atık Isı Sistemleri

Farklı sektörlerden onlarca işletmeye anahtar teslim ısı geri kazanım sistemi kuran VAT ENERJİ, sistem enerji tasarrufu için de taahhüt garantisi vermektedir.

Endüstriyel tesislerde en pahalı enerji basınçlı havanın üretilmesinde sarf edilen enerjidir. Basınçlı hava sistemlerinde, basınçlı havanın üretildiği noktadan tüketildiği noktaya kadar uygulanabilecek enerji verimliliğini artırıcı uygulamalarla ortalama %70 oranında enerji tasarrufu sağlamak mümkündür. Bu tasarruf noktalarından en önemlisi ise kompresör atık ısısının geri kazanılmasıdır.

Image
%70

Tasarruf

“VAT ENERJİ, dizayn etmiş olduğu atık ısı geri kazanım üniteleri ile, kompresörlerde dışarı atılan enerjinin geri kazanılmasını sağlamaktadır. Bu sistemlerde, proses ihtiyacına göre, sıcak su ya da sıcak hava elde etmek mümkündür. Tüm kompresör için kullanılabilen enerji geri kazanım üniteleri ile, kompresörlerin harcamış olduğunu enerjinin % 70’i geri kazanılmaktadır.”

Bize Ulaşın!

Ücretsiz keşif talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

    Image