Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Projesi

Projenin Amacı

Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren işletmede yapılan projede, mevcut basınçlı hava sisteminde verimsizliğe yol açan parametreler ölçülerek analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu, birim hava üretimi için harcanan enerjinin azaltılması (SET: Spesifik enerji tüketimi) hedeflenmiştir.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında verimsiz hava kurutucuları, yüksek verimli hız sürücü kontrollü hava kurutucusu ile değiştirilmiştir. Bunun yanı sıra, verimli hava tahliyeleri ve hava tabancaları mevcuttaki enstrümanların yerine kullanılmıştır. Tüm basınçlı hava sistemi için enerji izleme sistemi kurularak proseslerdeki hava tüketimleri, kompresör verimleri sürekli olarak izlenebilir hale getirilmiştir.

Sektör

Alüminyum