Ekonomizer ve Flash Buhar Atık Isı Geri Kazanım Projesi

Projenin Amacı

İlaç sektöründe faaliyet gösteren işletmede, 5,5 ton/h kapasiteli buhar kazanı için yoğuşmalı ekonomizer sistemi ve atmosferik kondens tankına dönen kondensin oluşturduğu flaş buhar sistemi ile geri kazanılan enerji, klima santrali sıcak su bataryasındaki 30 m3/h suyun ısıtılması amaçlanmıştır. Bu proje ile doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında ekonomizer sistemi, kazan baca revizyonu, flaş buhar sistemi ve otomasyon sisteminin kurulumu yapılmıştır. Proje anahtar teslim devreye alınmıştır.

Sektör

İlaç Sektörü