Flash Buhar Isı Geri Kazanım Projesi

Projenin Amacı

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmede, atmosferik kondens tankına dönen kondensin oluşturduğu flaş buhar geri kazanılarak, kazan besi suyunun ısıtılması amaçlanmıştır. Bu proje ile kömür, su ve kazan kimyasalı kazancı sağlanmıştır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında 2 adet flaş buhar sistemi ve otomasyon sistemi kurulmuştur. Bunun yanı sıra buhar ve kondens hatlarının çekilmesi, izolasyonlarının yapılması da proje kapsamında yer almaktadır.

Sektör

Gıda Sektörü