Verimli Kazan Dairesi Projesi

Projenin Amacı

Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmede, mevcut verimsiz kazan sisteminin, yüksek verimli kazan sistemi ile değiştirilmesi sonucu, buhar sisteminde verim artışı hedeflenmiştir. Bu projede performans çıktısı, birim buhar üretimi için harcanan doğalgaz miktarının azalmasıdır.

Projenin Kapsamı

Proje kapsamında %95 verim değerinde (besi suyu ve yoğuşmalı ekonomizer dahil) buhar kazanı, kondens tankı, degazör ve verimli pompa grupları yer almaktadır. Mevcut kazan verim değeri %83 mertebesinde iken, %12 oranında verim artışı ile yeni durumda %95’e varan verim değeri ortaya çıkmıştır.

Sektör

Süt ve Süt Ürünleri