Danışmanlık Hizmetleri

Verimlilik Arttırıcı Proje Danışmanlığı

VAP Danışmanlığı ile, 5.000.000 TL’ye kadar yapacağınız enerji verimliliği yatırımınızın %30’unu hibe olarak alabilirsiniz.

Endüstriyel işletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler “Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)’’ olarak ifade edilmektedir. Isıtma sistemleri, basınçlı hava sistemleri, soğutma sistemleri, pompa sistemleri, aydınlatma sistemleri, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri, fan sistemleri, elektrik sistemleri ve proses ekipmanları için VAP başvurusu yapılabilir.

Image
%30

Hibe Alın

Verimlilik Arttırıcı Proje Danışmanlığı Şartları

 Verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak isteyen endüstriyel işletmelerin aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir.

1
EnVer Portalına kayıt

Başvuru tarihi itibarıyla EnVer Portalına kayıtlı olunması gerekmektedir.

2
Yetkin Enerji Yönetimi

İşletmede görevlendirilmiş enerji yöneticisi olması veya Yetkili EVD şirketinden bu hizmetin alınması gerekmektedir.

3
Enerji Tüketimi

Son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketimlerinin ortalamasının 500 TEP ve üzerinde olması

4
Belgelendirme

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası ya da belgelendirme başvurusu yapıldığına dair başvuru yapılan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş belge sunulması

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

ISO 50001 Danışmanlığı

VAT ENERJİ, enerji verimliliği konularındaki bilgi ve tecrübesi ile, işletmelere “ISO 50001 Danışmanlık Hizmeti” sunmakta ve kurulumdan, belgelendirme aşamasına kadar tüm süreçlerde saha ve ofis çalışmaları yürütmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, işletmelerde etkin bir enerji yönetim sistemi geliştirmek, enerji performansının ve verimliliğin artırılmasını hedeflemek için tanımlanmış bir standarttır. İşletmelerin enerji politikalarını oluşturma, enerji performans göstergelerini belirleme, enerji maliyetlerini hesaplama ve enerji verimliliği hedeflerini ortaya koymak için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi büyük bir öneme sahiptir.

Image
360°

Enerji Yönetimi

“Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari ve hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmelerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmalarının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

Enerji Yatırım Danışmanlığı

VAT ENERJİ ile yatırımlarınızı daha güvenli yapın.

Enerji verimliliği konusunda yapılacak olan yatırımlar için sunulan hizmettir. Yapılacak olan yatırımın minimum maliyetlerle maksimum fayda sağlaması hedeflenmektedir. Bu konuda ihtiyaç duyulan sistem ya da teknoloji için gerekli incelemeler yapılır ve kapasite değerleri belirlenir. Teknik şartnameler hazırlanır, teklifler istenir ve alınan her teklif detaylı bir biçimde analiz edilir. Böylelikle en karlı yatırımın yapılması sağlanır. Yapılacak olan yatırımın teknik kontrolleri yapılır ve proje devreye alınır. Devreye alınan projenin verim ölçümü ve analizleri konusunda devreye alım sonrası gerekli destekler sağlanır.

Image
360°

Analiz

Uluslararası Standartlarda Hizmet

Ücretsiz keşif fırsatını elde etmek ister misiniz?

VAT Enerji olarak enerji verimliliği alanında ihtiyaçlarınızı belirlemek için keşif ekibimizi göndermemizi istiyorsanız

şimdi iletişime geçin

Enerji Yöneticiliği Danışmanlığı

VAT ENERJİ, enerji verimliliği ve yasal mevzuatlar konusundaki tecrübesi ve bilgisi ile işletmelere enerji yöneticiliği hizmeti vermektedir.

VAT ENERJİ, enerji verimliliği ve yasal mevzuatlar konusundaki tecrübesi ve bilgisi ile işletmelere enerji yöneticiliği hizmeti vermektedir. Enerji yöneticiliği hizmeti ile, saha ve ofis çalışmaları birlikte yürütülmekte, yapılan çalışmaların sonuçları ise aylık raporlar halinde işletmeye sunulmaktadır. İşletme adına ENVER Portalı üzerinde yapılması gereken tüm faaliyetler de VAT ENERJİ tarafından yürütülmektedir.

Image
7/24

Destek

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

VAT Enerji olarak sürdürülebilirlik politikamız gereği hizmet kapsamımızı genişlettik. Sürdürülebilirlik kapsamında verdiğimiz hizmetler;

ISO 14064:1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama
ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama
ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama
ISO 14040/44 LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi)
GRI (Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması
CDP (Carbon Disclousure Project) Karbon Saydamlık Beyanı
Image
ISO

Hizmetleri ve fazlası

Sürdürülebilirlik Hizmetlerimiz

ISO 14064:1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama

Karbon ayak izi, kurumsal olarak toplam enerji tüketimi, ulaşım, ısınma vb. faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların tamamının karbon cinsinden hesaplanmasıdır. Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması için birçok standart ve yöntem bulunmaktadır. Firmaların bu kapsamda karbon ayak izi hesaplaması için Kyoto Protokolü kapsamında değerlendirilen 6 ana sera gazının (CO2, CH4, N2O, PFc, HFc, SF6) ele alındığı standartların başında Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin yayınlamış olduğu metodolojilerin yanında, GHG Protokolü, ISO 14064, CDP, PAS 2050 gelmektedir. Hesaplanan karbon ayak izi, uluslararası akredite olan kuruluşlarca doğrulanarak, gerekli belge ve sertifika sağlanabilir.

ISO 14046 Su Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama

Herhangi bir süreçte ya da üretimde kullanılan suyun belli kriterler doğrultusunda en verimli kullanımının bir değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme kapsamında su kalitesi de incelenmektedir. Su ayak izi ile suyun kullanımı esnasındaki tüm riskler de değerlendirme adı altında işlenmektedir. Tüm değerlendirmelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra raporlanarak belgeleriyle sunulmasıyla gerçekleştirilmektedir.

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak İzi Hesaplama ve Doğrulama

Ürünün, iklim etkisini belirlemek için kullanılan hesaplama ve doğrulama metotlarını içermektedir. Bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca, hammadde oluşumundan geri kazanımına ya da bertarafına kadar iklimle ilgili etkiler sera gazı emisyonları şeklinde ortaya koyulmaktadır. Ürünün Karbon Ayak İzi, bu etkilerin tanımlanmasına, analiz edilmesine ve doğru önlemlerle azaltılmasına veya tamamen önlenmesine yardımcı olur.

ISO 14040/44 LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi)

Bir ürünün, hizmetin veya prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

GRI (Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması

İşletmelerin ve devletlerin iklim değişikliği, insan hakları, gibi kritik sürdürülebilirlik konuları üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmak amacı ile oluşturulan raporlamalardır. En yaygın sürdürülebilirlik rapor standardı olan GRI, çoklu iş birliği ve kamu yararına dayanmaktadır.

CDP (Carbon Disclousure Project) Karbon Saydamlık Beyanı

CDP ile şirketlerin kurumsal karbon ayak izlerinin azaltılması ve bu konuda yapılacak iyileştirme projeleri için saydam veri temini yapılmaktadır. Karbon emisyonunun azaltılması noktasında 6000’den fazla şirket, ülke ve yapı ile çalışan CDP, sağladığı bu bilgiler ile yatırımcıların, şirketlerin ve düzenleyicilerin çevresel etkilerini ölçerek iklim değişikliği, ormansızlaşma ve su güvenliği risklerini ele almak ve sınırlandırmak için adımlar atmaktadır.

Bize Ulaşın!

Ücretsiz keşif talebiniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

    Image